Galogenlar mavzusi bo‘yicha tajribaviy masalalar yechish