Atom yadrosining tuzilishi. Protonlar va neytronlar