TerDU katta o’qituvchisi Gulnora Alimatovaning ma’rifat va mohiyat ko’rsatuvidan bir lavha