Alisher Navoiy asarlari izoli lug'atini yaratsih masalalari